Czytelnia 2018-01-17T10:37:55+00:00

Przydatne informacje

Coraz więcej osób wpada w pętlę zadłużenia. Często spotykam się z tym, że rodzina zmarłego nie ma świadomości, że pozostawił zmarły po sobie długi, które niestety wchodzą w skład MASY SPADKOWEJ.

Spadek to nie tylko aktywa czyli dobra typu : mieszkanie, samochód oszczędności, ale także długi, których nie spłacił spadkodawca.

Każdy kto jest spadkobiercą ustawowym lub testamentowym powinien pamiętać, że w terminie 6 miesięcy od daty zgonu spadkodawcy może złożyć oświadczenie, czy spadek przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza, czy też odrzuca przyjęcie tego spadku. Oświadczenie takie składa się przed notariuszem lub sądem.

Jeżeli spadkobiorca nie zrobi tego w terminie 6 miesięcy to przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza czyli z aktywami i długami bez żadnych ograniczeń i z całego swojego majątku. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku warto dociekać jaki majątek pozostawił zmarły a jaka jest wysokość długów. Możliwa jest sytuacja , że spadkodawca nie pozostawił nic materialnego, jakichkolwiek dóbr a spadkobiorca będzie musiał spłacać długi spadkodawcy.

Pamiętać też trzeba, że w wyniku odrzucenia spadku przez spadkobiorcę, spadek ten przechodzi na spadkobiorców powołanych do spadku w następnej kolejności. Co to oznacza: jeżeli po zmarłej matce jej pełnoletnie dzieci odrzuciły spadek to spadek przechodzi na dzieci, czyli wnuki zmarłej matki i w tym przypadku termin odrzucenia spadku liczy się od dnia w którym ich matka złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku i wynosi również 6 miesięcy.

Problem powstaje, gdy wnuki są osobami małoletnimi. Wtedy rodzice małoletniego muszą uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego. Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu rodzice małoletniego mogą złożyć oświadczenie przed notariuszem lub sądem o odrzuceniu spadku przez małoletniego.

Elżbieta Trawińska